АдминПро http://www.adminpro-bg.com/ АдминПро - Информация, указания, бележки bg-bg Thu, 23 Aug 2007 21:00:00 UTC Fri, 24 Aug 2007 09:00:00 UTC http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Furia info@adminpro-bg.com info@adminpro-bg.com 60 18.12.2017: Актуализация - 2017/ 2018 учебна година - версия 8.2.2. http://www.adminpro-bg.com Модул "Здравно осигуряване" - водещи нули на ЕГН; УП - отрепатване на 1/2 отсъствие.
Sun, 4 Feb 2018 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#55
18.12.2017: Актуализация - 2017/ 2018 учебна година - версия 8.2.1. http://www.adminpro-bg.com Актуализиране на модул "Здравно осигуряване" за 2018 г. Възможност за изготвяне на допълнителни справки.
Sun, 17 Dec 2017 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#54
14.11.2016: Актуализация - 2017/ 2018 учебна година - версия 8.1.1. http://www.adminpro-bg.com Въвеждане на закъснение под 20 мин. Актуализирани справки по произволни критерии. Актуализиране на библиотека длъжности.
Tue, 14 Nov 2017 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#53
17.11.2016: Актуализация - 2016 / 2017 учебна година - версия 7.2.1. http://www.adminpro-bg.com Въвеждане на банкова сметка на училището.
Wed, 16 Nov 2016 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#52
01.09.2016: Актуализация - 2016 / 2017 учебна година - версия 7.0.0. http://www.adminpro-bg.com Базова актуализация на ИС АдминПро за 2016 / 2017 учебна година. Моля, съставете договор за абонаментна поддръжка и актуализация на продукта и изтеглете необходимите файлове от "Каталог файлове".
Wed, 31 Aug 2016 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#51
24.06.2016: Актуализация на програмата - 2015 / 2016 учебна година - версия 6.2.5. http://www.adminpro-bg.com Актуализация - съдържа промени, отнасяща се до въвеждане на данни за приключването на учебната година, във връзка с новите промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Задължителна е за всички училища - досегашни ползватели на ИС АдминПро.
Thu, 23 Jun 2016 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#50
20.06.2016: Актуализация на програмата - 2015 / 2016 учебна година - версия 6.1.5. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Прием" - въвеждане на кандидати след завършено основно образование и класирането им за Прием 2016/2017 съгласно Наредба № 11 на МОН.Актуализацията е препоръчителна за училища, които ще използват модул "Прием".
Mon, 20 Jun 2016 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#49
19.05.2016: Актуализация - 2015 / 2016 учебна година - версия 6.1.4. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул Дипломи за подготовка и печат на документите за 2016 година върху актуалните бланки на МК.
Wed, 18 May 2016 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#48
28.04.2016: Актуализация - 2015 / 2016 учебна година - версия 6.1.3. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул Дипломи за подготовка и печат на документите за 2016 година върху актуалните бланки на МОН.
Sat, 7 May 2016 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#47
01.02.2016: Актуализация на програмата - 2015 / 2016 учебна година - версия 6.0.3. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на осигурителната сума в модул "Здравно осигуряване", считано от 1.01.2016 г.
. .
Sun, 31 Jan 2016 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#46
05.01.2016: Актуализация на програмата - 2015 / 2016 учебна година - версия 6.0.2. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" - подготовка и печат на документите за признаване на степен на професионална квалификация или професионална квалификация по част от професията съгласно Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда на валидиране на професионални знания, умения и компетентности (обн. ДВ 96 от 21.11.2014 г.). Актуализация на модул "Здравно осигуряване".
. .
Mon, 4 Jan 2016 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#45
05.11.2015: Актуализация на програмата - 2015 / 2016 учебна година - версия 6.0.1. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на справките за учениците съгласно Приложения 4 и 9 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (изм. ДВ бр. 80 от 16.10.2015 г.). .
Wed, 4 Nov 2015 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#44
20.06.2015: Актуализация на програмата - 2014 / 2015 учебна година - версия 5.1.4. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Прием" - въвеждане на кандидати след завършено основно образование и класирането им за Прием 2015/2016 съгласно Наредба № 11 на МОН.Актуализацията е препоръчителна за училища, които ще използват модул "Прием".
Fri, 19 Jun 2015 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#43
21.05.2015: Актуализация - 2014 / 2015 учебна година - версия 5.1.3. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул Дипломи за подготовка и печат на документите за 2015 година върху актуалните бланки на МК.
Wed, 20 May 2015 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#42
20.04.2015: Актуализация - 2014 / 2015 учебна година - версия 5.1.2. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул Дипломи за подготовка и печат на документите за 2015 година върху актуалните бланки на МОН.
Sun, 19 Apr 2015 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#41
06.10.2014: Актуализация - 2014 / 2015 учебна година - версия 5.0.2. http://www.adminpro-bg.com Актуализирана бланка "Статистически данни.
Sun, 5 Oct 2014 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#40
02.09.2014: Актуализация - 2014 / 2015 учебна година - версия 5.0.1. http://www.adminpro-bg.com Промени, свързани с рещаване на възникнали проблеми при въвеждане на повече от две специалности на персонала и преместване на ученици от непрофилирана или профилирана в професионална паралелка. Предназначена е за училища, които са имали посочените проблеми.
Mon, 1 Sep 2014 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#39
01.09.2014: Актуализация - 2014 / 2015 учебна година - версия 5.0.0. http://www.adminpro-bg.com Базова актуализация на ИС АдминПро за 2014 / 2015 учебна година. Моля, съставете договор за абонаментна поддръжка и актуализация на продукта и изтеглете необходимите файлове от "Каталог файлове".
Sun, 31 Aug 2014 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#38
27.05.2014: Актуализация - 2013 / 2014 учебна година - версия 4.4.12. http://www.adminpro-bg.com Актуализацията на модул Дипломи за подготовка и печат на документите за 2014 година върху актуалните бланки на МК.
Mon, 26 May 2014 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#37
28.04.2014: Актуализация - 2013 / 2014 учебна година - версия 4.4.11. http://www.adminpro-bg.com Актуализацията на модул Дипломи за подготовка и печат на документите за 2014 година върху актуалните бланки на МОН.
Sun, 27 Apr 2014 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#36
10.02.2014: Актуализация - 2013 / 2014 учебна година - версия 4.3.11. http://www.adminpro-bg.com Актуализацията съдържа функционалност за съхранение на резервно копие на сървър на АдминСофт (за абонати на услугата) и възможност за подготовка и печат на Удостоверение за преместване (ном. № 3-96) по учебен план (с автоматично зареждане на учебните предмени спрямо учебния план на паралелката).
Sun, 9 Feb 2014 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#35
18.11.2013: Актуализация - 2013 / 2014 учебна година - версия 4.3.9. http://www.adminpro-bg.com Актуализацията съдържа нова функционалност в основния модул за проверка на съответствието на данните на учениците за текущата учебна година спрямо данните им в Регистъра на движение на учениците и децата.
Sun, 17 Nov 2013 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#34
01.09.2013: Актуализация за 2013/2014 учебна година - версия 4.3.7. http://www.adminpro-bg.com Базова актуализация на ИС АдминПро за 2013 / 2014 учебна година. Моля, съставете договор за абонаментна поддръжка и актуализация на продукта и изтеглете необходимите файлове от "Каталог файлове".
Fri, 30 Aug 2013 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#33
20.06.2013: Актуализация на програмата - 2012 / 2013 учебна година - версия 4.3.6. http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Прием" - въвеждане на кандидати след завършено основно образование и класирането им за Прием 2013/2014 съгласно Наредба № 11 на МОМН. В основния модул - възстановяване на възможността за включване на "собствени" полета при изготвяне на списъци на ученици и учители.Актуализацията е препоръчителна за училища, които ще използват модул "Прием" и училища, които използват функционалността за изготвяне на списъци по произволни критерии.
Wed, 19 Jun 2013 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#32
17.06.2013: За професионални гимназии - Образец на Протокол 3-81А в pdf формат. http://www.adminpro-bg.com Изтеглете файла и го попълнете ръчно.
Sun, 16 Jun 2013 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#31
15.05.2013: Актуализация на програмата - 2012 / 2013 учебна година - версия 4.3.5 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" - печат на документи за завършен клас и степен на образование върху бланки на МК за 2013 г. Оптимизация при автоматичното номериране на документи в раздели "Документи - средно образование" и "Документи - основно образование". Задължителна за училищата по изкуствата.
Tue, 14 May 2013 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#30
29.04.2013: Актуализация на програмата - 2012 / 2013 учебна година - версия 4.3.4 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" - печат на документи за завършен клас и степен на образование върху бланки на МОМН за 2013 г. Актуализация на основния модул - раздел "Протоколи": възможност за автоматично попълване на протокол за резултата от изпит (ном.№ 3-80) от протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит (ном.№ 3-82); създаване на шаблон за протокол на базата на съществуващ. Задължителна за всички училища.
Sun, 28 Apr 2013 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#29
20.11.2012: Актуализация на програмата - 2012 / 2013 учебна година - версия 3.3.3 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на eкспорта към модул ДЗИ. Препоръчителна е за училища, които ползват функционалността "Експорт към ДЗИ".
Sun, 17 Feb 2013 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#28
20.11.2012: Актуализация на програмата - 2012 / 2013 учебна година - версия 3.3.2 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Здравно осигуряване" за 2013 г. Функционалност за персонализиране на потребителите, техните права и достъпа им до менюта на основния модул (вижте подробното описание във файла Ново в АдминПро за м.януари 2013 г. - News_Jan_2013.pdf.Възможност за въвеждане на имена на ученици, в които има символ апостроф (например: О’Нийл). Актуализацията НЕ е задължителна за всички училища. Тя е препоръчителна за училища, които ползват модул "Здравно осигуряване" и такива, които желаят да дефинират различни потребители за работа с програмата.
Sat, 19 Jan 2013 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#27
20.11.2012: Актуализация на програмата - 2012 / 2013 учебна година - версия 3.3.0 http://www.adminpro-bg.com Спряно е автоматичното синхронизиране на данните на учениците с он-лайн Регистъра за движението на учениците при стартиране на основния модул. Възстановено е менюто "Ученици - Преглед и редактиране. Списъкът на училищата и детските градини е актуализиран спрямо данните, подадени в Информационната система на МОМН за учебната 2012/2013 година. Актуализацията е задължителна за всички училища.
Mon, 19 Nov 2012 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#26
9.09.2012: Актуализация на програмата - 2012 / 2013 учебна година - версия 3.2.0 http://www.adminpro-bg.com Синхронизиране на данните за напусналите ученици от 7.02. до 31.08.2012 г. с он-лайн Регистъра за движението на учениците. Корекции в бланката на Списък-Образец № 1. Актуализацията е задължителна за всички училища.
Sat, 8 Sep 2012 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#25
4.09.2012: Базова актуализация на програмата - 2012 / 2013 учебна година - версия 3.1.0 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на кода за синхронизация с Регистъра на движението на децата и учениците. За професионални гимназии - корекция при въвеждане на ученици в паралелки с прием след 7 клас (специалността на ученика се зарежда автоматично от специалността на паралелката)
Mon, 3 Sep 2012 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#24
1.09.2012: Базова актуализация на програмата - 2012 / 2013 учебна година - версия 3.0.0 http://www.adminpro-bg.com Базова актуализация на ИС АдминПро за 2012 / 2013 учебна година, с включена функционалност за синхронизация на данните с он-лайн Регистъра на движението на децата и учениците. Моля, потвърдете лицензното споразумение за ползване на продукта и изтеглете необходимите файлове от "Каталог файлове". Актуализацията трябва да бъде направена задължително от всички училища.
Fri, 31 Aug 2012 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#23
19.06.2012: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 2.7.2 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Прием" за 2012/2013 г. Възможност за по-точно описание на Протокол за резултата от изпит (ном. № 3-80), когато в него се вписва крайната оценка от изпит, който се провежда в две части (напр. писмен и устен).
Fri, 18 May 2012 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#22
19.05.2012: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 2.6.2 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" - III част.
Fri, 18 May 2012 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#21
14.05.2012: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 2.6.1 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" - II част.
Sun, 13 May 2012 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#20
02.05.2012: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 2.6.0 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" - I част.
Tue, 1 May 2012 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#19
30.01.2012: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 1.5.0 http://www.adminpro-bg.com След допълнителни консултации с МОМН е актуализиран Протокол за резултата от изпит (ном.№ 3-80), като е добавена възможност за подписи на членовете на комисията на всяка страница и подпис на директора на последната страница на протокола.
Thu, 26 Jan 2012 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#18
23.12.2011: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 1.4.0 http://www.adminpro-bg.com След допълнителни консултации с МОМН: в Протокол за резултата от изпит (ном.№ 3-80) е създадена възможност за въвеждане на първична оценка от председателя на комисията
Thu, 22 Dec 2011 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#17
20.12.2011: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 1.3.0 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на Протокол за резултата от изпит (ном.№ 3-80) съгласно Наредба № 4 на МОМН; автоматично изваждане на ученик от групите по ЗИП (непрофилирана) и СИП при преместване в архив, от клас в клас и в неприсъствена форма на обучение; оптимизация на печата на Дубликат на диплома за средно образование, когато в дипломата няма общ успех; добавени длъжности на непедагогическия персонал и на училища и детски градини
Mon, 19 Dec 2011 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#16
29.09.2011: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 1.2.2 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на бланка "Статистически данни" за 2011 г. Mon, 26 Sep 2011 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#15 14.09.2011: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 1.2.1 http://www.adminpro-bg.com За училища, които при стартиране на Основен модул получават съобщение за некоректна версия на Data.mdb Sun, 28 Aug 2011 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#14 14.09.2011: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 1.2.0 http://www.adminpro-bg.com Корекции в програмата и бланката на Списък - Образец 1. Sun, 28 Aug 2011 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#13 29.08.2011: Актуализация на програмата - 2011 / 2012 учебна година - версия 1.1.0 http://www.adminpro-bg.com Актуална версия на програмата за съставяне на Списък - образец № 1 за учебната 2011 / 2012 година. Моля, потвърдете лицензното споразумение за ползване на продукта и изтеглете необходимите файлове от "Каталог файлове". Актуализацията трябва да бъде направена задължително от всички училища. Sun, 28 Aug 2011 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#12 17.06.2011: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1004.323.32 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Прием" за прием на ученици по реда на Наредба № 11 на МОМН за учебната 2011/2012 година. Модул "Дипломи" - печат на Удостоверение за преместване на ученици със СОП. Thu, 16 Jun 2011 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#11 02.06.2011: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1004.311.31 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" за 2011 година - печат на Удостоверение за преместване (ном.№ 3-96). Актуализацията съдържа всички предходни актуализации за учебната 2010/2011 година. Tue, 16 Nov 2010 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#10 25.05.2011: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1003.221.35 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" за 2011 година - училища към МК. Актуализацията съдържа всички предходни актуализации за учебната 2010/2011 година. Tue, 16 Nov 2010 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#9 16.05.2011: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1003.111.35 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" за 2011 година - ІІ част. Актуализацията съдържа всички предходни актуализации за учебната 2010/2011 година. Tue, 16 Nov 2010 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#8 18.04.2011: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1002.221.35 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Дипломи" за 2011 година - І част. Актуализацията съдържа всички предходни актуализации за учебната 2010/2011 година. Tue, 16 Nov 2010 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#7 03.01.2011: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1002.111.35 http://www.adminpro-bg.com Актуализация на модул "Здравно осигуряване" за 2011 година. Актуализацията съдържа всички предходни актуализации за учебната 2010/2011 година. Tue, 16 Nov 2010 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#6 17.11.2010: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1001.411.35 http://www.adminpro-bg.com Добавени полета в списъците по произволни критерии за учениците и персонала; За работещите с MS Office 2007! Експорт на списъци към MS Excel; Печат на документи за завършен клас и степен на образование на ученици от класа „минали години”; Актуализацията съдържа всички предходни актуализации за учебната 2010/2011 година. Tue, 16 Nov 2010 22:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#5 16.09.2010: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1001.311.33 http://www.adminpro-bg.com Корекции в лист 2.2, 1.2.1, 2.1, 1.2.5б на бланката на Списък - образец № 1. Изключване на данните за "ученици от минали години" при проверките за коректност. Актуализацията трябва да бъде направена само от училищата, които срещат някои от описаните проблеми. Wed, 15 Sep 2010 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#4 7.09.2010: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1001.311.33 http://www.adminpro-bg.com Корекции в лист 2.1 и 2.2 на бланката на Списък - образец № 1. Актуализацията трябва да бъде направена задължително от всички училища. Mon, 6 Sep 2010 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#3 6.09.2010: Актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1001.211.22 http://www.adminpro-bg.com Допълнителни проверки за коректност на данните преди отпечатване на Списък - образец № 1. Корекции в лист 1.2.3, 1.2.4 и 3.3. на бланката. Актуализацията трябва да бъде направена задължително от всички училища. Sun, 5 Sep 2010 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#2 01.09.2010: Базова актуализация на програмата - 2010 / 2011 учебна година - версия 1001.111.11 http://www.adminpro-bg.com Актуална версия на програмата за съставяне на Списък - образец № 1 за учебната 2010 / 2011 година. Моля, потвърдете лицензното споразумение за ползване на продукта и изтеглете необходимите файлове от "Каталог файлове". Актуализацията трябва да бъде направена задължително от всички училища. Tue, 31 Aug 2010 21:00:00 UTC http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html#1