АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 


Има отговор Титуляр-старши, заместник-учител   1    30.11.2009г.
Имам учител-титуляр, който е и старши учител общообразователен учебен предмет, но заместникът му е учител общообразователен учебен предмет, но при прехвърлянето на ...

Има отговор Грешка в базата-данни?   1    30.11.2009г.
Как се процедира при грешка в базата-данни, която се изписва по следния начин - "Въведената специалност на ученика не е от СПОО от 2004 г." Конкретният ученик е в...

Има отговор Актуализация на длъжностите   2    30.11.2009г.
Имаме колега в нашето училище, който преподава по икономика. Той има 10 години педагогически стаж и съответно е старши учител, но аз се чудя старши учител теория ил...

Има отговор Учител-методик модулно обучение по програма ФАР   1    27.11.2009г.
Здравейте. В нашето училище в част от паралелките се води модулно обучение (по програма ФАР). Имаме 2 учители, които по досегашния КПД съм въвеждала като методици. ...

Има отговор кариерно развитие   1    26.11.2009г.
Здравейте, След актуализацията се получава некоректност на данните за лице назначено на две длъжности на 0.5 щата за всяка. Как това лице може да бъде с два различ...

Има отговор Re:актуализация на длъжностите   1    25.11.2009г.
Днес бях задала въпрос за некоректност на данните при човек на две длъжности и благодаря за отговора,но ако човекът на две длъжности фигурира под два различни номер...

Има отговор кариерно развитие   1    25.11.2009г.
Имам 8 години стаж като учител. Преди това съм работила в Център за работа с деца. Въпросът ми е: трудовият ми стаж от този център води ли се за педагогически?...

Има отговор актуализация на длъжностите   2    25.11.2009г.
При актуализиране на последните данни за промяна на длъжностите на учителите,ми излиза като некоректност на данните,длъжностите,които са на по половин щат.Напр.чове...

Има отговор Некоректни наименования на уч.предмети   1    19.11.2009г.
При проверка за коректност на данните получавам грешка "Некоректни наименования на уч.предмети от задължителния списък .... Свържете се с разработващия екип" Благо...

Няма отговор АВТОМАТИЧНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА СТАЖА С ЕДНА ГОДИНА   0    03.11.2009г.
Здравейте! В Адмн ПРО автоматично ли се увеличават с една година професионалният опит, стажът по специалносттта и учителският стаж при преминаване от една учебна го...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]